Veelgestelde vragen

Kijk hier of jouw vraag wordt beantwoord

FAQ

Vragen die wij krijgen over Online Scheiden en onze dienstverlening.

Het grote verschil is dat de scheiding bij ons goed geregeld wordt, dit bereiken we door
vantevoren de documenten te checken en daarna met jullie een gesprek te plannen voor alle
vragen en opmerkingen.

Afhankelijk van de snelheid van aanlevering van de documenten, kan het snel gaan, we streven
ernaar de scheiding binnen enkele weken rond te hebben. Daarna volgt het traject bij de
Rechtbank.

Stuur een mail met de vraag, of geef het aan in de concept documenten als je deze aan ons stuurt.

Het is een last op jullie schouders en het is lastig zoeken naar een goed moment. Kinderen voelen
vaak al aan dat er iets aan de hand is, ze voelen de “onderstroom” en zijn vaak sensitief. Als dat zo
is, kunnen ze zelf gaan invullen wat dat zou kunnen zijn. Ze kunnen dan erge dingen denken en
bijvoorbeeld bang of verdrietig worden. Van belang is om bij spanningen en conflicten zo snel
mogelijk duidelijkheid aan de kinderen te geven.

Zorg altijd dat jullie het samen vertellen. Samen één boodschap uitdragen en bespreek deze ook
onderling van tevoren. Straal eenheid uit. Vertel het bij voorkeur thuis, een veilige omgeving waar
het kind zich kan terugtrekken.
Kies een rustig moment, waarop niemand wordt afgeleid (geen tv of smartphone). Zorg dat jullie
voldoende tijd hebben en niet ineens het gesprek moeten stoppen. Vertel het niet vlak voor het
slapen gaan. Zorg dat er alle ruimte is dat de kinderen vragen kunnen stellen en geef ze zo veel
mogelijk eerlijk antwoord in woorden dat past bij hun leeftijd.
Geef altijd aan dat het niet aan het kind ligt. Heel veel kinderen voelen zich schuldig en denken dat
de scheiding door hen komt. Benadruk dat dit niet zo is! Geef wel een reden aan waarom jullie
uitelkaar gaan, dat is belangrijk voor de verwerking van het kind. Bijvoorbeeld dat jullie elkaar te
vaak verdrietig maken of veel ruzie maken en het niet meer leuk hebben samen. Geef niet te veel
details en zeker geen verwijten naar elkaar.
Doe er alles aan om de kinderen niet in een loyaliteitsproblemen te laten komen. Laat ze niet
kiezen. Dit voorkom je door altijd met respect over elkaar te praten en elkaar niet lelijk over elkaar
te praten. Het kind mag van beide ouders houden en gebruik het kind niet als boodschapper
tussen jullie.

Wat als je partner je vertelt te willen scheiden, maar jij dit helemaal niet wilt? Een moeilijke
situatie, want je kunt de scheiding niet tegenhouden. Jouw partner kan namelijk ook eenzijdig een
verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Hoe moeilijk de boodschap van jouw partner
ook voor je is, nu hebben jullie nog de kans en de mogelijkheid het samen goed te regelen. Met
name als er kinderen betrokken zijn, willen jullie als ouders samen goede afspraken maken en
zéker niet een rechter laten beslissen over bijvoorbeeld de omgang en dergelijke. Bij een
gezamenlijke traject is het een kwestie van geven en nemen en zo kunnen jullie samen tot
acceptabele afspraken komen.

Ja. Kinderalimentatie is verplicht, of het nu een co ouderschap betreft of een omgangsregeling.
Hoe de kinderalimentatie verdeeld wordt, wordt berekend conform de geldende normen en is
onder andere mede afhankelijk van de draagkracht van beide ouders.

Een kind is niet verplicht om een kindgesprek met de rechter te hebben. Een brief sturen kan ook.
Bij een scheiding bij Goed Online Scheiden, wordt het ouderschapsplan naar de rechter verstuurd.
Bij kinderen vanaf 12 jaar komt daar een kindverklaring bij. Een brief met beantwoording van 3-4
vragen, waarin het kind kort aangeeft wat hij/zij van de scheiding vindt, van de zorgverdeling vindt
en waar hij/zij wil wonen. Door het meesturen van deze verklaring is een kindgesprek niet meer
nodig.

De rechter spreekt in een beschikking de scheiding uit. Die beschikking moet vervolgens worden
toegestuurd aan de gemeente waar jullie zijn getrouwd. De gemeente schrijft de echtscheiding
vervolgens in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment is de scheiding definitief.

Dit vragen wij van onze klanten om de snelheid van scheiden niet te vertragen.

Nee, dit doet één van onze mediators voor je of jullie. Vervolgens beslist de Raad voor
Rechtsbijstand of je hiervoor in aanmerking komt. Dit is geen beslissing die de mediator maakt,
het wordt voorgelegd aan de Raad van Rechtsbijstand, dit kan ongeveer 2 weken duren.

In dat geval brengen wij het normale tarief in rekening en volgt er een aanvullende factuur.

Het is een service die wij bieden zodat we ervoor kunnen zorgen dat alle afspraken goed begrepen
zijn door beide partijen, zij hierachter staan en indiening bij de Rechtbank dus mogelijk is. Zonder
gesprek is scheiden bij ons niet mogelijk. Maar uiteraard mag dit gesprek ook online plaatsvinden.

Wij hebben ervoor gekozen om met kwalitatief goede, ervaren mediators te werken. Het kan zijn
dat in de toekomst een gesprek op meerdere locaties mogelijk is.

Jazeker, ook online is heel goed mogelijk. Dit is een goede mogelijkheid als de afstand naar
Arnhem of ‘s-Hertogenbosch voor jullie wellicht te groot is.

Jullie kunnen bij ons een berekening laten uitvoeren voor €49,95 of een berekening via het LBIO
laten uitvoeren, de kosten daarvan zijn €50,-. Beide berekeningen worden geaccepteerd door de
advocaat en de Rechtbank. Op deze manier weten we zeker dat jullie op de hoogte zijn van de
gangbare normen, ook al willen jullie graag afwijken van de uitkomsten.

In dat geval hebben jullie misschien aan 1 gesprek niet genoeg. Laat het ons op tijd weten, dan
kunnen we aanvullende afspraken maken.

Wil je eerst contact met een mediator?

Wil je onze hulp inschakelen of meer weten over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

logo
Neem contact op