money

Partneralimentatie, wat is het en wat zijn je rechten?

Ga jij scheiden of ben je al gescheiden, maar weet u nog niet alles over partneralimentatie? Lees dan ons uitgebreide artikel en leer alles over partneralimentatie wat u moet weten.

Ook benieuwd naar de andere kosten bij scheiden of wat jij nog meer moet regelen tijdens de scheiding? Lees dan ook onze artikelen scheiden kosten en scheiden en dan?

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een tegemoetkoming in het levensonderhoud van de ex-partner, als de ex-partner onvoldoende inkomsten heeft. Het betreft meestal een bedrag per maand om de ex-partner te helpen in de kosten van het dagelijkse leven.

Partneralimentatie wordt doorgaans alleen afgesproken bij de echtscheiding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij samenwonenden stellen kan er ook partneralimentatie afgesproken worden, maar is minder gebruikelijk.

Recht op partneralimentatie?

Om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen, wordt er gebruik gemaakt van de zogeheten Trema normering en Nibud normen.

In een partneralimentatie berekening volgens deze normen, wordt onder andere gekeken naar het gezinsinkomen tijdens het huwelijk, de kosten en de behoefte van de partner, de draagkracht van beide partners.

Als er ook kinderen zijn, dan heeft altijd de kinderalimentatie voorrang. Mocht er daarna nog voldoende draagkracht aanwezig zijn, dan kan de partneralimentatie berekend worden.

Recht op partneralimentatie?

Is partneralimentatie verplicht?

Nee, het is zogenaamd “regelend recht” je mag er dus van afwijken. Zolang je het samen hierover eens bent. Je mag dus ook afwijken van de normbedragen of er helemaal van afzien.

Hoe lang moet er partneralimentatie betaald worden?

Per 1 januari 2020 zijn de termijnen voor partneralimentatie aangepast. In scheidingen vóór 2020 was een wettelijk maximale termijn van 12 jaar van toepassing. De nieuwe wettelijke termijn is 5 jaar, maar er zijn uitzonderingen daarop:

  • Duurde het huwelijk langer dan 15 jaar en ontvangt de ex-partner binnen 10 jaar na de scheiding AOW? Dan loopt de partneralimentatie tot de AOW begint.
  • Duurde het huwelijk langer dan 15 jaar, is de ex-partner op of voor 1 januari 1970 geboden en duurt het nog meer dan 10 jaar voordat de ex-partner AOW ontvangt? Dan duurt het recht op partneralimentatie 10 jaar.
  • Hebben de partners samen kinderen? Dan loopt het recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is.
  • Bij een huwelijk zonder kinderen dat korter duurde dan 5 jaar: net zolang als het huwelijk duurde.

Partneralimentatie en de fiscus

In de draagkracht van degene die de partneralimentatie moet betalen wordt onder andere ook rekening gehouden met het fiscaal voordeel over de berekende partneralimentatie. De betaalde partneralimentatie is een bruto bedrag waarover aftrek van inkomsten belasting mogelijk is, dan moet het wel duidelijk en helder verwoord zijn in het convenant.

Vanaf 2020 geldt dat het maximale tarief waartegen o.a. de partneralimentatie aftrekbaar is stapsgewijs verlaagd wordt. Voor 2021 geldt dat voor een belastbaar inkomen van meer dan € 68.507,- de aftrek beperkt is tot 43%. In het jaar 2022 bedraagt deze 40% en in 2023 37,05%. Samengevat gaan het dus terug uiteindelijk naar een maximale fiscale aftrek van 37,05%.

Voor de ontvanger van partneralimentatie is het inkomen waarover dus belasting betaald moet worden.

Indexering partneralimentatie

Ieder jaar wordt de vastgestelde partneralimentatie geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Je kunt de geldende indexatie percentages vinden bijvoorbeeld op de site van het Nibud.

Toeslagen en partneralimentatie

Als jullie tijdens het huwelijk wel of geen recht hadden op bepaalde toeslagen, kan dit veranderen na je scheiding. Lees hieronder per toeslag een korte uitleg.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke toeslag en kan dus, na de scheiding en met de afspraak voor partneralimentatie wijzigen.

Kinderopvangtoeslag

Ook voor deze toeslag geldt, dat deze inkomensafhankelijk is, met andere woorden hoe meer inkomen hoe lager de toeslag. Na de scheiding wordt er dus niet meer op een gezamenlijk inkomen getoetst, maar individueel omdat jullie geen toeslagpartners meer zijn van elkaar. Dit kan in de toeslagen een groot verschil opleveren ten opzichte van de situatie tijdens het huwelijk.

Zorgtoeslag en huurtoeslag

Zorgtoeslag en huurtoeslag zijn inkomensafhankelijke toeslagen die eveneens worden uitbetaald door de Belastingdienst. Na je scheiding verandert er veel in fiscale zin, jullie zijn geen toeslag en fiscale partners meer, en daardoor verandert ook het toetsingsinkomen voor de Belastingdienst.

Op de site van de belastingdienst kun je een proefberekening voor deze toeslagen maken.

Partneralimentatie regelen

Deel dit bericht

Lees ook

Tips voor een succesvolle scheiding

Tips voor een succesvolle scheiding: wanneer een huwelijk eindigt, worden echtgenoten en hun kinderen vaak geconfronteerd met een verschrikkelijke storm van stressvolle gebeurtenissen: nieuwe woonsituaties,

Woman hands writing in notebook and boy playing

Voordelen online scheiden

Wat zijn de voordelen van online scheiden? Voordelen online scheiden. Overwegen jullie om de scheiding online te regelen? Waar moet je dan aan denken en