kinderalimentatie

Kinderalimentatie, wat is het en heb ik er recht op?

Lees alles over kinderalimentatie en welke rechten hierbij horen.

Wat is kinderalimentatie

Als ouders zijn jullie samen verantwoordelijk voor jullie kinderen, ook na een scheiding. Afspraken over de zorg en opvoeding voor de kinderen leggen jullie vast in een ouderschapsplan. Hierin spreken jullie ook af welke kosten er voor de kinderen zijn en hoe jullie deze kosten onderling gaan dragen.

Wie wat aan kinderalimentatie kan dragen, hangt af van hoe vaak de kinderen bij een ouder zijn en wie daarmee de hoogste kosten in de eigenhuishouding voor de kinderen heeft. Ook hangt het af van de onderlinge draagkracht van jullie als ouders.

Ook benieuwd naar de andere kosten bij scheiden of wat jij nog meer moet regelen tijdens de scheiding? Lees dan ook onze artikelen scheiden kosten en scheiden en dan?

Hoogte kinderalimentatie

Om de hoogte van de kinderalimentatie vast te stellen, wordt er gebruik gemaakt van de zogeheten Trema normering en Nibud normen. In een kinderalimentatie berekening volgens deze normen, wordt onder andere gekeken naar het gezinsinkomen tijdens het huwelijk, de kosten en de behoefte van het kind, de draagkracht van de ouders, hoeveel kinderen jullie hebben en de leeftijd van het kind.

Het uitgangspunt is dat de kinderen financieel zo min mogelijk verschil moeten merken in de situatie voor en na jullie huwelijk.

Wat is zorgkorting?

De zorgkorting is eigenlijk een korting op de kinderalimentatie. Het gaat om de dagen dat het kind bij een van de ouders verblijft en die ouder daarmee meer kosten in de eigen huishouding maakt. Deze zorgkorting wordt verrekend in de kinderalimentatie.

Als voorbeeld;

Zijn jullie kinderen één dag per week bij de alimentatiebetalende ouder, dan is de zorgkorting voor die ouder 15%.

Hebben jullie een co-ouderschap en is de zorg gelijk verdeeld, dan zijn de kinderen dus evenveel dagen per maand bij elke ouder. De zorgkorting is dan 35% voor beide ouders.

Kinderalimentatie tot 18 jaar

Jullie zijn als ouders financieel verantwoordelijk voor jullie kinder(en) totdat ze 21 jaar zijn. Tot de 18e verjaardag van jullie kinder(en) ontvangt de alimentatiegerechtigde ouder de kinderalimentatie. Daarna mogen jullie kinderen zelf de alimentatie ontvangen. De naam ‘kinderalimentatie’ verandert dan in ‘bijdrage in het levensonderhoud van jong-meerderjarige(n)’.

Kinderalimentatie van 18 tot 21 jaar

Ook als jullie gehuwd waren gebleven, blijft het zo dat jullie totdat het kind 21 jaar wordt, financieel verantwoordelijk blijven. Een scheiding verandert daar dus niets aan

De hoogte van de kinderalimentatie blijft in principe hetzelfde. Het is vooral goed om als ouders te kijken naar de situatie op dat moment. Kan het kind zelf in een stukje eigen levensonderhoud voorzien en verdient het zelf al een klein inkomen?

Of heeft het kind nog een dure studie? Van belang is om met het kind samen te kijken naar welke afspraak jullie maken. Het kind heeft het recht het geld zelf te innen.

Indexering kinderalimentatie

Ieder jaar wordt de vastgestelde kinderalimentatie geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Je kunt de geldende indexatie percentages vinden bijvoorbeeld op de site van het Nibud.

Hoe wordt het percentage bepaald?

De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Het percentage hangt af van de loonstijgingen. En deze wordt berekend door het loonindexcijfer welke door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Kinderalimentatie en belastingaangifte

Kinderalimentatie is een netto betaling en er hoeft geen belasting over betaald te worden. Over partneralimentatie moet wel belasting betaald worden.

Je hoeft voor de kinderalimentatie niets aan te geven in de belastingaangifte.

Toeslagen en kinderalimentatie

Als jullie tijdens het huwelijk wel of geen recht hadden op bepaalde toeslagen, kan dit veranderen na je scheiding. Lees hieronder per toeslag een korte uitleg.

Kindgebonden budget

Als je recht hebt op kindgebonden budget, dan krijg je dit van de Belastingdienst. De ouder die het kindgebonden budget kan aanvragen, is de ouder die ook aanvrager is van de kinderbijslag. Kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke toeslag en kan dus, na de scheiding, fors toenemen of ontstaat aangezien jullie na de scheiding geen toeslag partners meer zijn en het inkomen van (mogelijk) twee inkomens naar één gaat.  In de berekening van de kinderalimentatie, wordt ook rekening gehouden met het eventuele kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

Ook kun je wellicht recht hebben op kinderopvangtoeslag. In de berekende kinderalimentatie, kunnen jullie bespreken hoe jullie omgaan met de kosten van de kinderopvang en de eventuele kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst stelt dat je deze toeslag alleen kunt krijgen als je werkt of een opleiding volgt. Ook voor deze toeslag geldt, dat deze inkomensafhankelijk is, met andere woorden hoe meer inkomen hoe lager de toeslag. Na de scheiding wordt er dus niet meer op een gezamenlijk inkomen getoetst, maar individueel omdat jullie geen toeslagpartners meer zijn van elkaar. Dit kan in de toeslagen een groot verschil opleveren ten opzichte van de situatie tijdens het huwelijk.

Zorgtoeslag en huurtoeslag

Zorgtoeslag en huurtoeslag zijn inkomensafhankelijke toeslagen die eveneens worden uitbetaald door de Belastingdienst. Na je scheiding verandert er veel in fiscale zin, jullie zijn geen toeslag en fiscale partners meer, en daardoor verandert ook het toetsingsinkomen voor de Belastingdienst. Je komt in aanmerking voor huurtoeslag als je in een huurwoning woont onder een bepaalde huurgrens. Voor zorgtoeslag is alleen de hoogte van het inkomen van belang.

Op de site van de belastingdienst kun je een proefberekening voor deze toeslagen maken.

Deel dit bericht

Lees ook

Tips voor een succesvolle scheiding

Tips voor een succesvolle scheiding: wanneer een huwelijk eindigt, worden echtgenoten en hun kinderen vaak geconfronteerd met een verschrikkelijke storm van stressvolle gebeurtenissen: nieuwe woonsituaties,

Woman hands writing in notebook and boy playing

Voordelen online scheiden

Wat zijn de voordelen van online scheiden? Voordelen online scheiden. Overwegen jullie om de scheiding online te regelen? Waar moet je dan aan denken en